Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.
 
Aanbiedingen
 

BETER ONDERWIJS NEDERLAND - De Onderwijsbubbel BOEK OP VOORRAAD

BETER ONDERWIJS NEDERLAND - De Onderwijsbubbel BOEK OP VOORRAAD
Klik om te vergroten

Prijs: €29,95
Voorraad: Op voorraad
Model: 991305

Aantal: Bestellen

KOOP NU  "DE ONDERWIJSBUBBEL" VOOR SLECHTS €24.95 EN BETAAL GEEN VERZENDKOSTEN!!

DEZE AKTIE GELDT ALLEEN VOOR BON-LEDEN!!

Omschrijving:

De Onderwijsbubbel is een uitgave van Beter Onderwijs Nederland (BON) en beschrijft de huiveringwekkende onderwijswerkelijkheid van ‘zelfverrijking en kennisverarming’ in het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Het boek is een bloemlezing van ervaringen van docenten, ouders, studenten en leerlingen met het perverse samenspel van geld, politiek, wetenschap en managersmacht. Daarbij zijn steeds verschillende invalshoeken gebruikt. Wat is er de afgelopen decennia gebeurd in en rond de klaslokalen, wat voor beslissingen zijn er genomen op basis van welke overwegingen, wat was de rol van de politiek, wat zijn de nieuwe machtsverhoudingen, welke gevolgen hadden de aanpassingen op de werkvloer voor de kwaliteit van het onderwijs? De verhalen en analyses vormen de basis voor ons herstelplan zoals dat aan het eind van de bundel geformuleerd wordt. In de jaren negentig besloot de Nederlandse overheid dat scholen autonoom moesten worden. De scholen kregen een zak met geld gebaseerd op het aantal ingeschreven studenten en de hoeveelheid verstrekte diploma’s. Onderwijsinstellingen mochten voortaan zelf bepalen waaraan zij dat geld uitgaven. Door deze perverse prikkels – kwantiteit boven kwaliteit - werden vooral de scholen voor beroepsonderwijs almaar groter terwijl het niveau van zowel docenten als studenten zienderogen daalde. Simpele onderkomens van scholen werden met de miljoenen die voor onderwijs bedoeld waren, omgebouwd tot ware oefenobjecten voor architecten. Het adagium “hoe mooier het gebouw, hoe armer het onderwijs” was en is nog steeds veelgehoord. Bestuurders beloonden zichzelf met enorme salarissen en emolumenten die pasten bij hun “positie”. De docenten werden gemarginaliseerd en gedeprofessionaliseerd en vervangen door onbevoegden omdat “kennis niet meer belangrijk” werd geacht. Bestuurders bepaalden voortaan wat docenten in de klas moesten doen, beter gezegd, niet meer mochten doen. Studenten en scholieren werden “klanten” en “deelnemers” die geld opbrengen. Vooral in het beroepsonderwijs ging het regelmatig mis. De ene onderwijsinstelling verstrekte vrij gemakkelijk diploma’s om daarmee meer overheidsgeld te verkrijgen terwijl de andere fraudeerde met instroomcijfers. Ondertussen daalde Nederland ieder jaar op internationale onderwijskwaliteitslijsten en door het lagere niveau bleek zo langzamerhand bijna iedereen in staat hoger onderwijs te volgen. Beter Onderwijs Nederland (BON), opgericht in 2006, bond de strijd aan met deze belastinggeldverspillers en vooral “onderwijsvernielers”; niet alleen om de problemen vast te stellen maar vooral om met oplossingen te komen. De hoofdstukken over het mbo, hbo en wo openen steeds met anekdotes uit de onderwijspraktijk, gevolgd door nadere beschouwingen van de problematiek en een beschrijving van de politieke besluitvorming, die duidelijk maken hoe het zover heeft kunnen komen. Aparte hoofdstukken worden gewijd aan de hype van ‘Het Nieuwe Leren’ en de gevolgen die het heeft gehad voor het curriculum en voor het beroep van docent. Voordat de bundel afsluit met de visie van BON op wat voor manier beter onderwijs in Nederland tot stand te brengen is, analyseren we eerst nog de bestuurlijke en financiële structuur van ons onderwijsstelsel. De sleutel tot verbetering ligt volgens BON in het beëindiging van deze structuur, die de huidige kennisverarming en zelfverrijking in de hand heeft gewerkt.

Inhoud:

Voorwoord 11
Ad Verbrugge, voorzitter BON

Hoofdstuk 1 Het middelbaar beroepsonderwijs 19
Bericht van de werkvloer
Citaten van leraren, ouders en leerlingen 21
Nader beschouwd
Het rijkste ROC van Nederland 23
Hans Duijvestijn
Hoe werkt de mbo-raad? 28
Hans Duijvestijn
Het politieke debat Mbo 1 en 2 31
Zorgleerlingen
Fenna Vergeer
“Wij willen les!” 37
Fenna Vergeer

Hoofdstuk 2 Het hoger beroepsonderwijs 43
Bericht van de werkvloer
Reacties op internet 1. De kwaliteit 45
Reacties op internet 2. De Theo-route 47
Nader beschouwd
De hbo-raad en het onderwijs 50
Door Tom Hoornstra
Het politieke debat Hbo-fraude 60
Fenna Vergeer
De zaak Inholland. Een schoolvoorbeeld 65
Door: Fenna Vergeer
De juf kan niet rekenen 74
Fenna Vergeer

Hoofdstuk 3 Het wetenschappelijk onderwijs 79
Bericht van de werkvloer
Twee UvA-prominenten 81
Chris Lorenz
Aan de speeltafels van NWO 83
Voorselectie bij NWO: een case story 83
Prof. dr. E.J.N. Looijenga
Nader beschouwd
‘It’s getting better all the time!’ 86
Chris Lorenz
Het politieke debat Excellentie wordt bestraft 111
Fenna Vergeer
De omzet van het wetenschappelijk onderwijs 115
Fenna Vergeer
Matching, valorisatie, dynamisering 118
Fenna Vergeer

Hoofdstuk 4 Het curriculum en Het Nieuwe Leren.
Van basisschool tot universiteit 123
Bericht van de werkvloer
Experimenten met kinderen 125
Nader beschouwd
Hervormingen hebben onderwijsprestaties niet verbeterd 129
Interview met prof. Greetje Van der Werf
Ben Verkroost en Fenna Vergeer
Wat is er mis met ons rekenonderwijs? 138
Jan van de Craats en Gerard Verhoef
Hoe exact is de exacte wetenschap? 143
Interview met prof. Joost Hulshof
Fenna Vergeer

Hoofdstuk 5 Vernieuwingsdwang. Van wetgever tot pedagoog 149
Bericht van de werkvloer
Experimenten met docenten 151
Nader beschouwd
De pedagogische centra, stoottroepen van de vernieuwing? 156
Huub Philippens
De pedagogische kwestie en een onbezonnen overheid 167
Jan Dirk Imelman
Lessen uit de praktijk van het probleemgestuurd onderwijs (PGO) in Maastricht 181
Door: O. Paul Gobée
Het politieke debat

Het Nieuwe Leren 201
Fenna Vergeer
De nieuwe wet op de onderbouw van het voortgezet onderwijs 208
Fenna Vergeer
De Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO) 211
Fenna Vergeer

Hoofdstuk 6 Het systeem 215
Nader beschouwd

Raden van toezicht 217
Een kwestie van borrelen en netwerken
Ben Verkroost
Raden van toezicht in het onderwijs: overbodige ballast? 225
Ben Verkroost
Fusiedwang en fusiedrang 236
Fenna Vergeer
Het politieke debat De leraar: van menselijk kapitaal tot kostenpost 243
Fenna Vergeer
De kraan en het dweilen 254
Van functiewaarderingssysteem tot Actieplan Leerkracht van Nederland
Fenna Vergeer

Hoofdstuk 7 Epiloog 261

Deltaplan Onderwijs BON 263
Ad Verbrugge, voorzitter Beter Onderwijs Nederland
Over de auteurs 273